logo aplikacji

Katalog zasobów

Powrót

Aglomeracje ściekowe - punkty zrzutu

Dane dotyczą lokalizacji punktów zrzutu aglomeracji ściekowych.

Podmiot odpowiedzialny

Licencja
Wykorzystanie treści zawartych w zasobie w celach komercyjnych lub niekomercyjnych dozwolone jest bezpłatnie, pod warunkiem podania źródła

Dane zasobu

Ostatnia modyfikacja:
2019-07-04 12:21:07
Utworzono:
2019-03-07 15:10:59
Typ zasobu:
dane
Format źródłowy:
zipshp
Rodzaj geometrii:
POINT
Kategorie
[Środowisko]
Słowa kluczowe
[Infrastruktura, ścieki, aglomeracje ściekowe, punkty zrzutu]
logo fundusze europejskie