logo aplikacji

Katalog zasobów

Powrót

Aktywny Dolny Śląsk

Dane dotyczą projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach III edycji budżetu (rok 2018).

Podmiot odpowiedzialny

Licencja
Wykorzystanie treści zawartych w zasobie w celach komercyjnych lub niekomercyjnych dozwolone jest bezpłatnie, pod warunkiem podania źródła

Dane zasobu

Ostatnia modyfikacja:
2019-03-13 12:48:15
Utworzono:
2019-03-11 11:52:22
Typ zasobu:
dane
Format źródłowy:
zipshp
Rodzaj geometrii:
POINT
Kategorie
[Sport, Społeczeństwo, Turystyka]
Słowa kluczowe
[Kultura, Region]
logo fundusze europejskie