logo aplikacji

Katalog zasobów

Powrót

Gospodarka odpadami - Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych

Lokalizacja Regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Podmiot odpowiedzialny

Licencja
Wykorzystanie treści zawartych w zasobie w celach komercyjnych lub niekomercyjnych dozwolone jest bezpłatnie, pod warunkiem podania źródła

Dane zasobu

Ostatnia modyfikacja:
2019-03-13 12:49:07
Utworzono:
2019-03-11 09:45:13
Typ zasobu:
dane
Format źródłowy:
zipshp
Rodzaj geometrii:
POINT
Kategorie
[Środowisko]
Słowa kluczowe
[Infrastruktura, Odpady]
logo fundusze europejskie