logo aplikacji

Katalog zasobów

Powrót

Aglomeracje ściekowe

Mapa przedstawia granice aglomeracji ściekowych, lokalizacje oczyszczalni ścieków oraz przebieg kanałów tranzytowych. Moduł będzie cyklicznie aktualizowany w oparciu o akty ustanawiające kolejne aglomeracje ściekowe. Moduł powstał jako element realizacji projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej” współfinansowanego przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Podmiot odpowiedzialny

Licencja
Wykorzystanie treści zawartych w zasobie w celach komercyjnych lub niekomercyjnych dozwolone jest bezpłatnie, pod warunkiem podania źródła

Dane zasobu

Ostatnia modyfikacja:
2019-09-16 11:53:25
Utworzono:
2019-02-13 11:43:54
Typ zasobu:
mapa
Kategorie
[Przyroda, Infrastruktura]
Słowa kluczowe
[ścieki, aglomeracje ściekowe, kanalizacja, punkty zrzutu, oczyszczalnie ścieków]
logo fundusze europejskie