logo aplikacji

Katalog zasobów

Powrót

Użytki rolne w powiatach w latach 2005, 2010, 2015

Kartodiagram prezentuje strukturę użytków rolnych w powiatach.

Podmiot odpowiedzialny

Licencja
Wykorzystanie treści zawartych w zasobie w celach komercyjnych lub niekomercyjnych dozwolone jest bezpłatnie, pod warunkiem podania źródła

Dane zasobu

Ostatnia modyfikacja:
2019-10-16 08:26:56
Utworzono:
2019-03-21 12:26:40
Typ zasobu:
mapa
Słowa kluczowe
[grunty orne, sady, łąki, pastwiska]
logo fundusze europejskie