logo aplikacji

Katalog zasobów

Sortowanie sort

Organizacje filter_list

Kategorie filter_list

Zasoby

Znaleziono: 4
 • Imprezy kulinarne 2020

  Mapa prezentuje Imprezy kulinarne odbywające się na Dolnym Śląsku w 2020 roku. Są to wyjątkowe wydarzenia dotyczące produktów ekologicznych, tradycyjnych bądź regionalnych. Bogactwo i różnorodność dolnośląskich smaków stanowią niepowtarzalną atrakcję kulinarną naszego regionu, zachęcają turystów do poznawania tajemniczego Dolnego Śląska. Moduł powstał jako element realizacji projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej” współfinansowanego przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

  typ: mapa
  Otwórz aplikację launch
 • Imprezy kulinarne październik 2020

  Dane dotyczące imprez kulinarnych odbywających się we wrześniu 2020.

  typ: dane
  format źródłowy zasobu: geojson
  typ geometrii: POINT
  Otwórz aplikację launch
 • Imprezy kulinarne sierpień 2020

  Dane dotyczące imprez kulinarnych odbywających się w sierpniu 2020.

  typ: dane
  format źródłowy zasobu: geojson
  typ geometrii: POINT
  Otwórz aplikację launch
 • Imprezy kulinarne czerwiec 2020

  Dane dotyczą imprez kulinarnych odbywających się na Dolnym Śląsku w czerwcu 2020 r.

  typ: dane
  format źródłowy zasobu: geojson
  typ geometrii: POINT
  Otwórz aplikację launch
logo fundusze europejskie