E-usługa pozyskania danych z Wojewódzkich Baz Danych.

Pozyskaj dane z Wojewódzkich Baz Danych w prosty i szybki sposób, oraz przeglądaj szczegóły zamówienia i śledź stan jego realizacji.

Z Wojewódzkich Baz Danych można pozyskać następujące bazy: Baza eksploatacji złóż surowców skalnych, Baza wód leczniczych, Baza aglomeracji ściekowych, Baza zmian przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, Baza dotacji udzielonych na ochronę gruntów rolnych.

Aby pozyskać dane z Wojewódzkich Baz Danych należy:

  • 1. Wybrać źródło danych
  • 2. Wybrać poszczególne warstwy ze wskazanego źródła danych
  • 3. Podać dane kontaktowe zamawiającego
  • 4. Zaakceptować warunki udostępnienia danych

Indywidualny numer zamówienia umożliwia przeglądnie szczegółów zamówienia oraz śledzenie stanu realizacji.

logo fundusze europejskie