E-usługa zamawiania danych z WODGiK.

E-usługa umożliwia składanie wniosków i pobieranie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Skorzystanie z usługi wymaga zarejestrowania się jako użytkownik e-usługi. Rejestracja nowego użytkownika i późniejsze korzystanie z portalu są darmowe.

Zalogowany użytkownik może składać wnioski o odpłatne lub nieodpłatne udostępnienie materiałów zasobu, dokonać opłaty z wykorzystaniem usługi płatności internetowych Paybynet, a także komunikować się z operatorem systemu. W profilu użytkownika widoczne są wszystkie dokumenty dotyczące zamawianych materiałów oraz można pobrać zamówione materiały.

Na portalu będącym częścią e-usługi możliwe jest sprawdzenie dostępności i zasięgów poszczególnych materiałów WZGiK.

logo fundusze europejskie