E-usługa zgłoszenia błędu na mapie.

Widzisz miejsca, które wymagają aktualizacji lub są niezgodne z przebiegiem w terenie? Wpływaj na rozwój przestrzennych baz danych.

E-usługa zgłoszenia jakości danych pozwala na zgłoszenie wszelkich zaobserwowanych nieprawidłowości dotyczących danych pochodzących z Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej(WODGiK) i Wojewódzkich Baz Danych. Dzięki czemu możemy podjąć działania w celu podnoszenia jakości i aktualności baz danych, a osoba zgłaszająca ma dostęp do statusu zgłoszenia. E-usługa umożliwi pozyskanie informacji o stopniu poprawności i spójności baz danych.

logo fundusze europejskie