Gdzie trafiają moje zgłoszenia?

Zgłoszenia, które złożyłeś za pośrednictwem e-usług, są dostępne za pośrednictwem aplikacji systemu Geoportal Dolny Śląsk.

Użytkownik ma dostęp do panelu gdzie może przeglądać wszystkie swoje zgłoszenia oraz na bieżąco kontrolować status każdego z nich.

Każde zgłoszenie jest weryfikowane przez osoby merytorycznie przygotowane do jego oceny i decydowania czy dane zgłoszenie jest prawidłowe. Użytkownik natychmiast jest informaowany o statusie swojego zgłoszenia za pośrednictwem panelu zgłoszeń.

Użytkownik może kontrolować zgłoszenia przesłane za pośrednictwem następujących e-usług:

  • składania wniosków i udostępniania materiałów WZGiK,
  • pozyskiwania danych z Wojewódzkich Baz Danych,
  • tworzenia i zgłoszenia map,
  • jakości danych w WODGiK oraz Wojewódzkich bazach danych,
  • nieprawidłowego działania urządzeń melioracji wodnej.
logo fundusze europejskie