logo aplikacji

Katalog zasobów

Powrót

Pozostałe szpitale

Pozostałe szpitale

Podmiot odpowiedzialny

Licencja
Wykorzystanie treści zawartych w zasobie w celach komercyjnych lub niekomercyjnych dozwolone jest bezpłatnie, pod warunkiem podania źródła

Dane zasobu

Ostatnia modyfikacja:
2024-01-16 09:03:19
Utworzono:
2023-05-28 17:46:17
Typ zasobu:
dane
Format źródłowy:
geojson
Rodzaj geometrii:
POINT
Kategorie
[Zdrowie]
logo fundusze europejskie