logo aplikacji

Katalog zasobów

Powrót

Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa

Mapa prezentuje przebieg tras Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej (DSS), lokalizację jej węzłów, dostępność usług szerokopasmowych w poszczególnych miejscowościach regionu (stan na rok 2012) oraz przypisane miejscowościom kategorie warunkowego dostępu do DSS. Dane do opracowania mapy zostały wytworzone w trakcie realizacji projektu pn. „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”, w oparciu o analizę zasięgów sieci i planów rozwojowych przedsiębiorców telekomunikacyjnych działających w regionie.

Podmiot odpowiedzialny

Licencja
Wykorzystanie treści zawartych w zasobie w celach komercyjnych lub niekomercyjnych dozwolone jest bezpłatnie, pod warunkiem podania źródła

Dane zasobu

Ostatnia modyfikacja:
2019-10-10 09:59:03
Utworzono:
2019-02-13 10:40:33
Typ zasobu:
mapa
Kategorie
[Infrastruktura]
Słowa kluczowe
[telekomunikacja, DSS, światłowód, wykluczenie informacyjne, usługi szerokopasmowe, internet]
logo fundusze europejskie