logo aplikacji

Katalog zasobów

Powrót

Dotacje – ochrona gruntów rolnych

Mapa przedstawia dotacje udzielone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych. Podziału dotacji na poszczególne zadania dokonał Zarząd Województwa Dolnośląskiego. W zakresie dotacji udzielonych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych znajdują się następujące zadania: usuwanie kamieni na gruntach ornych, odkrzaczanie gruntów rolnych, zagospodarowanie na trwały użytek zielony, użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej.

Podmiot odpowiedzialny

Licencja
Wykorzystanie treści zawartych w zasobie w celach komercyjnych lub niekomercyjnych dozwolone jest bezpłatnie, pod warunkiem podania źródła

Dane zasobu

Ostatnia modyfikacja:
2021-01-28 13:12:42
Utworzono:
2019-02-13 09:47:26
Typ zasobu:
mapa
Kategorie
[Biznes i gospodarka, Rolnictwo]
Słowa kluczowe
[Dotacje, Budżet, Ochrona gruntów rolnych, Dofinansowanie, pomoc finansowa]
logo fundusze europejskie