logo aplikacji

Katalog zasobów

Powrót

Erozja wietrzna

Mapa zagrożenia gleb użytków rolnych erozją wietrzną przedstawia przestrzenną zmienność warunków deflacji z uwzględnieniem właściwości gleb, rzeźby terenu oraz warunków wietrznych. Do opracowania dodatkowo dołączone są osobne mapy podatności gleb na deflację ze względu na skład granulometryczny gleby oraz mapy podatności gleb na deflację ze względu na rzeźbę terenu i wiatr.

Podmiot odpowiedzialny

Licencja
Wykorzystanie treści zawartych w zasobie w celach komercyjnych lub niekomercyjnych dozwolone jest bezpłatnie, pod warunkiem podania źródła

Dane zasobu

Ostatnia modyfikacja:
2019-07-04 12:47:47
Utworzono:
2019-02-13 09:42:51
Typ zasobu:
mapa
Kategorie
[Przyroda, Rolnictwo, Zasób wojewódzki]
Słowa kluczowe
[Deflacja, Erozja wietrzna, Erozja eoliczna, procesy eoliczne]
logo fundusze europejskie