logo aplikacji

Katalog zasobów

Powrót

Erozja wodna

Mapa zagrożenia gleb użytków rolnych erozją wodną przedstawia przestrzenną zmienność potencjalnej degradacji gleb w województwie dolnośląskim. Przestrzenne wydzielenie stopni zagrożenia gleb erozją wodną powierzchniową przeprowadzono poprzez analizę informacji zawartej na mapach spadków terenu, podatności gatunków gleb na wymywanie cząstek gleb oraz roczną sumę opadów atmosferycznych dla danego terenu.

Podmiot odpowiedzialny

Licencja
Wykorzystanie treści zawartych w zasobie w celach komercyjnych lub niekomercyjnych dozwolone jest bezpłatnie, pod warunkiem podania źródła

Dane zasobu

Ostatnia modyfikacja:
2019-07-04 12:49:33
Utworzono:
2019-02-13 09:41:11
Typ zasobu:
mapa
Kategorie
[Przyroda, Rolnictwo, Zasób wojewódzki]
Słowa kluczowe
[zagrożenie gleb, Erozja wodna]
logo fundusze europejskie