logo aplikacji

Katalog zasobów

Powrót

Mienie województwa

Mapa przedstawia lokalizację oraz aktualne wykorzystanie nieruchomości gruntowych i budynków będących we władaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz jednostek posiadających i nieposiadających osobowość prawną (z wyłączeniem dróg wojewódzkich). Dane przedstawione na mapie prezentują stan Mienia Województwa na dzień 31 grudnia 2020 roku. Moduł powstał jako element realizacji projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej” współfinansowanego przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Podmiot odpowiedzialny

Licencja
Wykorzystanie treści zawartych w zasobie w celach komercyjnych lub niekomercyjnych dozwolone jest bezpłatnie, pod warunkiem podania źródła

Dane zasobu

Ostatnia modyfikacja:
2022-07-21 14:44:40
Utworzono:
2019-02-13 10:34:01
Typ zasobu:
mapa
Kategorie
[Biznes i gospodarka, Infrastruktura]
Słowa kluczowe
[Własność województwa dolnośląskiego, Mienie województwa, Nieruchomości budynkowe, Nieruchomości gruntowe, Nieruchomości]
logo fundusze europejskie