logo aplikacji

Katalog zasobów

Powrót

Placówki oświatowe uczestniczące w programie "Bezpieczny Dolnoślązak"

Program "Bezpieczny Dolnoślązak" ma na celu propagowanie działań związanych z podniesieniem świadomości z zakresu bezpieczeństwa. Dotychczas odbyło się już pięć edycji. W 2014 roku, w pierwszej edycji programu, tematem wiodącym była edukacja dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Druga edycja, w 2016 roku, obejmowała tematykę niepełnosprawności, zwiększenia integracji społecznej oraz pokonywania stereotypów. Rok 2018 i trzecia edycja programu, to w szczególności tematyka cyberbezpieczeństwa. W roku 2021 odbyła się czwarta edycja programu, gdzie zwracano szczególną uwagę na ochronę danych osobowych w zdalnym nauczaniu i pracy zdalnej. Rok 2022 to kolejna - już V edycja programu gdzie główną tematyka jest bezpieczeństwo w górach oraz zagrożenia zewnętrzne. Mapa udostępniona dla Państwa przedstawia przestrzenną lokalizację jednostek oświatowych biorących udział w programie "Bezpieczny Dolnoślązak" w latach 2014-2022.

Podmiot odpowiedzialny

Licencja
Wykorzystanie treści zawartych w zasobie w celach komercyjnych lub niekomercyjnych dozwolone jest bezpłatnie, pod warunkiem podania źródła

Dane zasobu

Ostatnia modyfikacja:
2024-02-20 12:46:05
Utworzono:
2021-10-29 15:01:35
Typ zasobu:
mapa
Kategorie
[Nauka i oświata]
Słowa kluczowe
[bezpieczeństwo, edukacja]
logo fundusze europejskie