logo aplikacji

Katalog zasobów

Powrót

Obwody łowieckie

Moduł przedstawia podział województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie dokonany uchwałą z dnia 16 stycznia 2020 r. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XV/381/20 w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 653 z późn. zm.). Na mapie został przedstawiony przebieg granic 370 obwodów łowieckich znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego wraz ze wskazaniem terenów wyłączonych z obwodów łowieckich - zgodnie z art. 26 ustawy Prawo łowieckie. Przedstawia ona stan faktyczny, który wszedł w życie z dniem 10 maja 2024 r.

Podmiot odpowiedzialny

Licencja
Wykorzystanie treści zawartych w zasobie w celach komercyjnych lub niekomercyjnych dozwolone jest bezpłatnie, pod warunkiem podania źródła

Dane zasobu

Ostatnia modyfikacja:
2024-05-20 11:05:55
Utworzono:
2020-02-26 10:17:09
Typ zasobu:
mapa
Kategorie
[Biznes i gospodarka, Przyroda]
Słowa kluczowe
[koła łowieckie, Łowiectwo, Myślistwo, Obwody, Polowanie]
logo fundusze europejskie