logo aplikacji

Katalog zasobów

Powrót

Obwody łowieckie

Moduł przedstawia podział województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie dokonany uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XV/381/20 z dnia 16 stycznia 2020 r. Na mapie został przedstawiony przebieg granic 370 obwodów łowieckich znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego wraz ze wskazaniem terenów wyłączonych z obwodów łowieckich - zgodnie z art. 26 ustawy Prawo łowieckie.

Podmiot odpowiedzialny

Licencja
Wykorzystanie treści zawartych w zasobie w celach komercyjnych lub niekomercyjnych dozwolone jest bezpłatnie, pod warunkiem podania źródła

Dane zasobu

Ostatnia modyfikacja:
2020-02-26 10:46:09
Utworzono:
2020-02-26 10:17:09
Typ zasobu:
mapa
Kategorie
[Biznes i gospodarka, Przyroda]
Słowa kluczowe
[Polowanie, Obwody, Myślistwo, Łowiectwo, koła łowieckie]
logo fundusze europejskie