logo aplikacji

Katalog zasobów

Powrót

Strategia energetyczna Dolnego Śląska - kierunki wsparcia sektora energetycznego

„Strategia Energetyczna Dolnego Śląska – kierunki wsparcia sektora energetycznego” to dokument wykonawczy Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. Wskazuje kierunki rozwoju energetyki w regionie, uwzględniając przy tym aktualne wyzwania związane ze zmianami klimatu i konieczne do przeprowadzenia działania z zakresu transformacji energetycznej, zgodnie z kierunkami polityki Unii Europejskiej. Dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 6053/VI/22 w dniu 25 października 2022 r. (https://www.irt.wroc.pl/strona-456-strategia_energetyczna.html). Niniejszy moduł prezentuje potencjalne obszary dla rozwoju energetyki wiatrowej, fotowoltaicznej, hydroenergetyki i biogazu, które zostały określone w ramach prac diagnostycznych nad ww. Strategią.

Podmiot odpowiedzialny

Licencja
Wykorzystanie treści zawartych w zasobie w celach komercyjnych lub niekomercyjnych dozwolone jest bezpłatnie, pod warunkiem podania źródła

Dane zasobu

Ostatnia modyfikacja:
2023-06-19 12:49:11
Utworzono:
2023-02-27 08:38:12
Typ zasobu:
mapa
Kategorie
[Region]
Słowa kluczowe
[Elektrownia, IRT, Fotowoltaika, Wiatr, Instalacje wodne, Biogaz, Energia]
logo fundusze europejskie