logo aplikacji

Katalog zasobów

Powrót

Surowce skalne i wody lecznicze

Mapa została opracowana na podstawie decyzji wydawanych przez Geologa Województwa na eksploatacje złóż surowców skalnych i wód leczniczych. Mapa zawiera część graficzną z wykreślonymi obszarami i terenami górniczymi oraz część opisową z dodatkowymi informacjami m.in. o nazwie złoża, rodzaju wydobywanego surowca czy powierzchni terenu wydobywania – zarówno dla surowców skalnych jak i wód leczniczych. Dodatkowo mapa przedstawia lokalizację terenów, dla których koncesje na wydobycie surowców zostały wygaszone. Baza została opracowana w 2009 roku. Aktualność danych: luty 2024 r.

Podmiot odpowiedzialny

Licencja
Wykorzystanie treści zawartych w zasobie w celach komercyjnych lub niekomercyjnych dozwolone jest bezpłatnie, pod warunkiem podania źródła

Dane zasobu

Ostatnia modyfikacja:
2024-03-14 15:19:16
Utworzono:
2023-03-08 14:38:45
Typ zasobu:
mapa
Kategorie
[Biznes i gospodarka]
Słowa kluczowe
[Wydobycie, Surowce, Wody lecznicze, Wygaszone, Złoża, Geologia]
logo fundusze europejskie