logo aplikacji

Katalog zasobów

Powrót

Surowce skalne i wody lecznicze

Mapa została opracowana na podstawie decyzji wydanych przez Geologa Województwa na eksploatacje złóż surowców skalnych i wód leczniczych. Mapa zawiera część graficzną z wykreślonymi obszarami i terenami górniczymi oraz część opisową z informacjami m.in. o rodzaju wydobywanego surowca, nazwie złoża, lokalizacji. Baza została opracowana w 2009 roku, a jej aktualność to 31 grudnia 2022 roku.

Podmiot odpowiedzialny

Licencja
Wykorzystanie treści zawartych w zasobie w celach komercyjnych lub niekomercyjnych dozwolone jest bezpłatnie, pod warunkiem podania źródła

Dane zasobu

Ostatnia modyfikacja:
2023-03-14 13:51:50
Utworzono:
2023-03-08 14:38:45
Typ zasobu:
mapa
Kategorie
[Biznes i gospodarka]
Słowa kluczowe
[Wydobycie, Surowce, Wody lecznicze, Wygaszone, Złoża, Geologia]
logo fundusze europejskie