logo aplikacji

Katalog zasobów

Powrót

Właściwości i zanieczyszczenia gleb

Mapa charakteryzuje przestrzeń rolniczą pod względem warunków glebowo-przyrodniczych. Opracowanie służyć może jako materiał pomocniczy przy podejmowaniu decyzji związanych z ochroną gleb, planowaniem przestrzennym oraz monitoringiem różnych strategii tematycznych, realizowanych na obszarach wiejskich.

Podmiot odpowiedzialny

Licencja
Wykorzystanie treści zawartych w zasobie w celach komercyjnych lub niekomercyjnych dozwolone jest bezpłatnie, pod warunkiem podania źródła

Dane zasobu

Ostatnia modyfikacja:
2019-09-16 11:54:25
Utworzono:
2019-02-13 09:39:28
Typ zasobu:
mapa
Kategorie
[Przyroda]
Słowa kluczowe
[Zanieczyszczenie, Gleby]
logo fundusze europejskie