logo aplikacji

Katalog zasobów

Powrót

Ewidencja obiektów hotelarskich prowadzona przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego (dane)

Mapa prezentuje obiekty hotelarskie, które zaszeregowuje do poszczególnych rodzajów, nadaje kategorię, prowadzi ich ewidencję Marszałek Województwa Dolnośląskiego. (Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Dz. U. z 2020 poz. 2211; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2185.) Skategoryzowano 396 obiektów hotelarskich. Aktualność danych: 01.01.2023 r.

Podmiot odpowiedzialny

Licencja
Wykorzystanie treści zawartych w zasobie w celach komercyjnych lub niekomercyjnych dozwolone jest bezpłatnie, pod warunkiem podania źródła

Dane zasobu

Ostatnia modyfikacja:
2024-01-19 12:34:57
Utworzono:
2021-01-15 13:36:19
Typ zasobu:
dane
Format źródłowy:
zipshp
Rodzaj geometrii:
POINT
Kategorie
[Turystyka i Sport]
Słowa kluczowe
[motele, kempingi, schroniska młodzieżowe, hotele, baza noclegowa, domy wycieczkowe, baza hotelarska, schroniska, pensjonaty]
logo fundusze europejskie