logo aplikacji

Katalog zasobów

Powrót

Mapa szkół ponadpodstawowych na Dolnym Śląsku na rok szkolny 2022/2023

Dane przedstawiają lokalizację placówek szkół średnich, policealnych oraz szkół specjalnych na obszarze województwa dolnośląskiego. Są to m.in. licea, technika, szkoły branżowe I i II stopnia, licea dla dorosłych, ośrodki szkolno-wychowawcze, szkoły przy zakładach karnych, szkoły przy uzdrowiskach i szpitalach. Każdy obiekt zawiera informację na temat profilu lub kierunku kształcenia. Dostępny jest także adres e-mail oraz strona internetowa. Dane pochodzą z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Baza została przygotowana we współpracy z Instytutem Rozwoju Terytorialnego. Aktualność danych na rok szkolny 2022/2023.

Podmiot odpowiedzialny

Licencja
Wykorzystanie treści zawartych w zasobie w celach komercyjnych lub niekomercyjnych dozwolone jest bezpłatnie, pod warunkiem podania źródła

Dane zasobu

Ostatnia modyfikacja:
2023-05-31 09:01:11
Utworzono:
2023-04-21 10:35:00
Typ zasobu:
mapa
Kategorie
[Nauka i oświata]
Słowa kluczowe
[szkoły specjalne, szkoły policealne, szkoły średnie, placówki szkolne, baza szkół, szkoły, szkolnictwo]
logo fundusze europejskie