logo aplikacji

Katalog zasobów

Powrót

Szlaki Kulturowe (dane)

Zasób zawiera dane liniowe przedstawiające przebiegi szlaków kulturowych. Dane zostały pozyskane z Wydziału Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, gdzie zrealizowano projekt pn. „Promocja dolnośląskich tras turystycznych o znaczeniu regionalnym” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Dane zostały opracowane w 2012 roku.

Podmiot odpowiedzialny

Licencja
Wykorzystanie treści zawartych w zasobie w celach komercyjnych lub niekomercyjnych dozwolone jest bezpłatnie, pod warunkiem podania źródła

Dane zasobu

Ostatnia modyfikacja:
2022-08-09 14:02:15
Utworzono:
2021-01-13 10:33:48
Typ zasobu:
dane
Format źródłowy:
zipshp
Rodzaj geometrii:
LINE
Kategorie
[Region, Historia, Społeczeństwo, Turystyka i Sport]
logo fundusze europejskie