logo aplikacji

Katalog zasobów

Powrót

Szlaki Wodne Obiekty (dane)

Dane punktowe prezentują obiekty na trasach szlaków wodnych, które zostały wyznaczone na podstawie „Studium zagospodarowania turystycznego dolnośląskich odcinków szlaków wodnych” opracowanego przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu i uzupełnione informacjami pochodzącymi z materiałów Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pn. „Turystyka wodna”. Dane zostały opracowane w 2017 roku.

Podmiot odpowiedzialny

Licencja
Wykorzystanie treści zawartych w zasobie w celach komercyjnych lub niekomercyjnych dozwolone jest bezpłatnie, pod warunkiem podania źródła

Dane zasobu

Ostatnia modyfikacja:
2021-01-15 07:46:52
Utworzono:
2021-01-13 12:49:22
Typ zasobu:
dane
Format źródłowy:
zipshp
Rodzaj geometrii:
POINT
Kategorie
[Region, Turystyka i Sport]
logo fundusze europejskie