logo aplikacji

Katalog zasobów

Powrót

Szlaki Wodne trasy (dane)

Dane liniowe wyznaczają przebieg tras szlaków wodnych. Trasy zostały wyznaczone na podstawie „Studium zagospodarowania turystycznego dolnośląskich odcinków szlaków wodnych” opracowanego przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu i uzupełnione informacjami pochodzącymi z materiałów Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pn. „Turystyka wodna”. Dane zostały opracowane w 2017 roku.

Podmiot odpowiedzialny

Licencja
Wykorzystanie treści zawartych w zasobie w celach komercyjnych lub niekomercyjnych dozwolone jest bezpłatnie, pod warunkiem podania źródła

Dane zasobu

Ostatnia modyfikacja:
2021-01-15 07:46:40
Utworzono:
2021-01-13 11:05:23
Typ zasobu:
dane
Format źródłowy:
zipshp
Rodzaj geometrii:
LINE
Kategorie
[Region, Przyroda, Turystyka i Sport]
logo fundusze europejskie