logo aplikacji

Katalog zasobów

Powrót

Baza Danych Ewidencji Wód i Urządzeń Wodnych

Moduł przedstawia bazę obiektów „Ewidencji melioracji wodnych” prowadzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie stanowiącą do dnia 31.12.2017r Ewidencję wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów prowadzoną przez DZMiUW we Wrocławiu. Obszar opracowania obejmuje Województwo Dolnośląskie, co stanowi część zakresu działania PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W bazie znajdują się dane graficzne tj. cieki i urządzenia melioracji wodnych m.in.: wały, jazy, zastawki, rowy , oraz dane opisowe z informacjami o parametrach technicznych i lokalizacji w/w cieków i urządzeń wodnych. Moduł umożliwia zgłaszanie uwag do funkcjonowania wrysowanych urządzeń będących w utrzymaniu Wód Polskich oraz śledzenia sposobu załatwienia sprawy.

Podmiot odpowiedzialny

Licencja
Wykorzystanie treści zawartych w zasobie w celach komercyjnych lub niekomercyjnych dozwolone jest bezpłatnie, pod warunkiem podania źródła

Dane zasobu

Ostatnia modyfikacja:
2019-10-16 08:25:22
Utworzono:
2019-03-07 12:29:50
Typ zasobu:
mapa
Kategorie
[Biznes i gospodarka, Przyroda, Infrastruktura]
Słowa kluczowe
[Melioracja, Wody Polskie, Baza Ewidencji Wód, urządzenia wodne, rzgw wrocław]
logo fundusze europejskie