logo aplikacji

Katalog zasobów

Powrót

Mapa hydrograficzna

Moduł prezentuje dane pochodzące z mapy hydrograficznej w skali 1:50000. Mapa hydrograficzna przedstawia w syntetycznym ujęciu warunki obiegu wody w powiązaniu ze środowiskiem przyrodniczym, jego zainwestowaniem i przekształceniem. Treść mapy obejmuje między innymi: topograficzne działy wodne, wody powierzchniowe i podziemne, przepuszczalność gruntów, zjawiska i obiekty gospodarki wodnej, punkty hydrometryczne pomiarów stacjonarnych.

Podmiot odpowiedzialny

Licencja
Wykorzystanie treści zawartych w zasobie w celach komercyjnych lub niekomercyjnych dozwolone jest bezpłatnie, pod warunkiem podania źródła

Dane zasobu

Ostatnia modyfikacja:
2019-09-16 12:50:27
Utworzono:
2019-03-06 13:59:42
Typ zasobu:
mapa
Kategorie
[Przyroda, Infrastruktura, Zasób wojewódzki]
Słowa kluczowe
[hydrografia, Wody, Obiekty gospodarki wodnej, Wody podziemne, Działy wodne, Wody powierzchniowe, Przepuszczalność gruntów, Punkty hydrometryczne]
logo fundusze europejskie