logo aplikacji

Katalog zasobów

Powrót

Mapa sozologiczna

Moduł prezentuje dane pochodzące z mapy sozologicznej w skali 1:50 000 Mapa sozologiczna przedstawia stan środowiska przyrodniczego, przyczyny i skutki zmian zachodzących w tym środowisku oraz formy i sposoby ochrony jego naturalnych wartości. Treść tematyczna została podzielona na grupy: formy ochrony środowiska przyrodniczego, degradacja środowiska przyrodniczego, przeciwdziałanie degradacji środowiska przyrodniczego, formy rekultywacji środowiska przyrodniczego.

Podmiot odpowiedzialny

Licencja
Wykorzystanie treści zawartych w zasobie w celach komercyjnych lub niekomercyjnych dozwolone jest bezpłatnie, pod warunkiem podania źródła

Dane zasobu

Ostatnia modyfikacja:
2020-06-26 11:57:09
Utworzono:
2019-03-06 14:01:52
Typ zasobu:
mapa
Kategorie
[Przyroda, Rolnictwo, Zasób wojewódzki]
Słowa kluczowe
[Ochrona środowiska, Degradacja środowiska, Formy ochrony, Rekultywacja, Nieużytki]
logo fundusze europejskie