logo aplikacji

Katalog zasobów

Powrót

Schroniska dla zwierząt i ośrodki opieki nad dzikimi zwierzętami

Konkurs GisDay 2019 - Mapa pn. „Schroniska dla zwierząt” jest pracą nagrodzoną IV edycji konkursu „DOLNY ŚLĄSK NA KOMPOZYCJI MAPOWEJ” organizowanego w ramach obchodów światowego dnia GIS - GisDay2019 przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Politechnikę Wrocławską. Autorką mapy jest Pani Aleksandra Bodylska. Na mapie przedstawione zostały schroniska, fundacje lub stowarzyszenia, w których zwierzęta różnych gatunków otoczone są podstawową opieką weterynaryjną. Mapę uzupełniono warstwą prezentującą dolnośląskie ośrodki leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt, która została przygotowana przez pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii UMWD. Mapę zaktualizowano o instytucje świadczące usługi prawne w zakresie pomocy zwierzętom, jak również o stowarzyszenia i fundacje oferujące domy tymczasowe, a także hospicja dla zwierząt. Aktualność danych 2023 rok.

Podmiot odpowiedzialny

Licencja
Wykorzystanie treści zawartych w zasobie w celach komercyjnych lub niekomercyjnych dozwolone jest bezpłatnie, pod warunkiem podania źródła

Dane zasobu

Ostatnia modyfikacja:
2023-11-06 07:56:49
Utworzono:
2020-09-07 13:16:05
Typ zasobu:
mapa
Kategorie
[Region, Społeczeństwo]
Słowa kluczowe
[Konkurs GisDay]
logo fundusze europejskie