logo aplikacji

Katalog zasobów

Powrót

Nieodpłatne udostępnianie bazy BDOT10k

Na podstawie art. 1 pkt 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz. 782) od dnia 31 lipca 2020 roku, nie będzie pobierana opłata za udostępnianie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k).

Podmiot odpowiedzialny

Licencja
Wykorzystanie treści zawartych w zasobie w celach komercyjnych lub niekomercyjnych dozwolone jest bezpłatnie, pod warunkiem podania źródła

Dane zasobu

Ostatnia modyfikacja:
2020-07-31 11:25:50
Utworzono:
2020-07-31 11:17:18
Typ zasobu:
mapa
Kategorie
[Region, Zasób wojewódzki]
Słowa kluczowe
[mapa topograficzna województwa dolnośląskiego, BDOT10k, open data goverment]
logo fundusze europejskie