logo aplikacji

Katalog zasobów

Powrót

Regiony fizycznogeograficzne

Moduł prezentuje schemat podziału województwa dolnośląskiego na megaregiony, mezoregiony, makroregiony, subprowincje i prowincje o szczegółowości 1:50 000. Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska została wykonana praca pod nazwą „Weryfikacja przebiegu granic regionów fizycznogeograficznych w formacie SHP (shapefile)”. Zrealizował ją Instytut Ochrony Środowiska na podstawie ostatniego podziału fizycznogeograficznego opracowanego przez prof. Jerzego Kondrackiego (1998, 2000). Celem projektu było doprecyzowanie i uszczegółowienie granic regionów fizycznogeograficznych przy uwzględnieniu zmienności środowiska abiotycznego, geologiczno-litologicznego, geomorfologicznego i hipsometrycznego.

Podmiot odpowiedzialny

Licencja
Wykorzystanie treści zawartych w zasobie w celach komercyjnych lub niekomercyjnych dozwolone jest bezpłatnie, pod warunkiem podania źródła

Dane zasobu

Ostatnia modyfikacja:
2019-07-05 08:21:48
Utworzono:
2019-05-10 12:16:03
Typ zasobu:
mapa
Kategorie
[Nauka i oświata, Przyroda]
Słowa kluczowe
[regiony fizycznogeograficzne, megaregiony, makroregiony, fizjografia, subprowincje, prowincje, GDOŚ, mezoregiony, Kondracki]
logo fundusze europejskie