Kliknij na obrazek i użyj strzałek aby przeglądać po kolei sekwencję kroków:

 • Uruchom e-usługę. Uruchom e-usługę.
 • Zlokalizuj urządzenie na mapie. Zlokalizuj urządzenie na mapie.
 • Otwórz formularz zgłoszenia klikając na ikonie narzędzia zgłoszeń. Otwórz formularz zgłoszenia klikając na ikonie narzędzia zgłoszeń.
 • Kliknij na rozwijanej liście aby wybrać rodzaj zgłoszenia. Kliknij na rozwijanej liście aby wybrać rodzaj zgłoszenia.
 • Wybierz 'Zgłoszenie nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń wodnych'. Wybierz 'Zgłoszenie nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń wodnych'.
 • Kliknij na rozwijanej liście aby wybrać rodzaj urządzenia. Kliknij na rozwijanej liście aby wybrać rodzaj urządzenia.
 • Wybierz rodzaj urządzenia z listy. Wybierz rodzaj urządzenia z listy.
 • Wypełnij pola 'Tytuł zgłoszenia' oraz 'Opis zgłoszenia'. Wypełnij pola 'Tytuł zgłoszenia' oraz 'Opis zgłoszenia'.
 • Kliknij na przycisk 'Utwórz szkic' aby wskazać na mapie lokalizację urządzenia. Kliknij na przycisk 'Utwórz szkic' aby wskazać na mapie lokalizację urządzenia.
 • Z panelu szkicowania wybierz rodzaj obiektu, którym zaznaczysz lokalizację urządzenia(powierzchnia, linia lub punkt). Z panelu szkicowania wybierz rodzaj obiektu, którym zaznaczysz lokalizację urządzenia(powierzchnia, linia lub punkt).
 • Określ lokalizację urządzenia na mapie (w tym przypadku wybrano obiekt punktowy) i kliknij przycisk 'Dodaj do opisu błędu'. Określ lokalizację urządzenia na mapie (w tym przypadku wybrano obiekt punktowy) i kliknij przycisk 'Dodaj do opisu błędu'.
 • Szkic został dodany do formularza. Można teraz przesłać zgłoszenie. Szkic został dodany do formularza. Można teraz przesłać zgłoszenie.
 • O pomyślnym przesłaniu zgłoszenia informuje komunikat, który zawiera również link do panelu zgłoszeń. O pomyślnym przesłaniu zgłoszenia informuje komunikat, który zawiera również link do panelu zgłoszeń.
 • Panel zgłoszeń zawiera wszystkie zgłoszenia które wysłał użytkownik. Panel zgłoszeń zawiera wszystkie zgłoszenia które wysłał użytkownik.
 • Po wybraniu typu zgłoszeń wyświetla się lista z wszystkimi wysłanymi zgłoszeniami użytkownika. Po wybraniu typu zgłoszeń wyświetla się lista z wszystkimi wysłanymi zgłoszeniami użytkownika.
 • Po kliknięciu na konkretne zgłoszenie wyświetlają się szczegóły i narzędzia dotyczące tego zgłoszenia Po kliknięciu na konkretne zgłoszenie wyświetlają się szczegóły i narzędzia dotyczące tego zgłoszenia.
 • Narzędzie podgląd umożliwia wyświetlenie obrazu zgłoszenia. Narzędzie podgląd umożliwia wyświetlenie obrazu zgłoszenia.
 • Obraz zawiera obraz zawartości mapy w momencie dodawania szkicu do zgłoszenia. Obraz zawiera obraz zawartości mapy w momencie dodawania szkicu do zgłoszenia.
 • Narzędzie 'Wyświetl zgłoszenie na mapie' otwiera mapę. Narzędzie 'Wyświetl zgłoszenie na mapie' otwiera mapę.
 • Mapa zawiera szkic dołączony przez użytkownika. Mapa zawiera szkic dołączony przez użytkownika.
 • Narzędzie 'Pobierz szkic' umożliwia pobranie szkicu w postaci wektorowej (format geoJSON). Narzędzie 'Pobierz szkic' umożliwia pobranie szkicu w postaci wektorowej (format geoJSON).
 • Narzędzie 'Pobierz zasięg mapy' umożliwia pobranie zasięgu mapy w postaci wektorowej (format geoJSON). Narzędzie 'Pobierz zasięg mapy' umożliwia pobranie zasięgu mapy w postaci wektorowej (format geoJSON).
 • Narzędzie 'Pobierz lokalizację błędów' umożliwia pobranie lokalizację błędów w postaci wektorowej (format geoJSON). Narzędzie 'Pobierz lokalizację błędów' umożliwia pobranie lokalizację błędów w postaci wektorowej (format geoJSON).
 • Pozostaje tylko czekać na decyzję operatora, o której użytkownik będzie poinformowany zmianą statusu zgłoszenia. Pozostaje tylko czekać na decyzję operatora, o której użytkownik będzie poinformowany zmianą statusu zgłoszenia.