E-usługa zgłoszenia awarii urządzeń melioracji wodnych.

W prosty sposób możesz poinformować odpowiednie służby o awarii urządzenia melioracji wodnej na danym terenie.

E-usługa pozwala na zgłoszenie nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń melioracji wodnych z obszaru województwa dolnośląskiego. Osoba, która zauważy awarię jednego z urządzeń melioracji wodnych, będącego w utrzymaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, może to zgłosić i opisać nieprawidłowe działanie wypełniając prosty formularz, który będzie odwoływał się do wskazanej przez użytkownika na mapie lokalizacji nieprawidłowo funkcjonującego urządzenia.

Użytkownik, który zgłosi awarię, uzyska informację o terminie naprawy, a także będzie mógł śledzić status zgłoszenia dotyczącego naprawy urządzenia melioracji wodnej.

Wspólnie zadbajmy o to, by nasza melioracja działała sprawnie!

logo fundusze europejskie