Kliknij na obrazek i użyj strzałek aby przeglądać po kolei sekwencję kroków:

 • Po zalogowaniu się do Menadżera Zasobów, w polu wyszukiwania wpisz 'geokodowanie'. Po zalogowaniu się do Menadżera Zasobów, w polu wyszukiwania wpisz 'geokodowanie'.
 • Po wyszukaniu aplikacji rozwiń listę, kliknij w pole 'Więcej'. Po wyszukaniu aplikacji rozwiń listę, kliknij w pole 'Więcej'.
 • Kliknij 'Otwórz mapę', aby uruchomić aplikację. Kliknij 'Otwórz mapę', aby uruchomić aplikację.
 • Wyświetlona zostanie instrukcja obsługi aplikacji, wraz z opisem rodzaju danych oraz formatów plików, które można geokodować. Wyświetlona zostanie instrukcja obsługi aplikacji, wraz z opisem rodzaju danych oraz formatów plików, które można geokodować.
 • Przygotowane przez użytkownika dane muszą zawierać informację przestrzenną np. podział administracyjny (TERYT lub nazwa). Przygotowane przez użytkownika dane muszą zawierać informację przestrzenną np. podział administracyjny (TERYT lub nazwa).
 • Aby wczytać dane, kliknij 'Wybierz plik'. Aby wczytać dane, kliknij 'Wybierz plik'.
 • Wskaż lokalizację danych na dysku, a następnie kliknij 'Otwórz'. Wskaż lokalizację danych na dysku, a następnie kliknij 'Otwórz'.
 • Dane można wczytać, również upuszczając wybrany plik bezpośrednio do ramki. Dane można wczytać, również upuszczając wybrany plik bezpośrednio do ramki.
 • Po wczytaniu danych pojawiają się opcje geokodowania, w którym należy ustawić odpowiednie parametry. Po wczytaniu danych pojawiają się opcje geokodowania, w którym należy ustawić odpowiednie parametry.
 • Najpierw wskaż na podstawie jakich informacji przestrzennych będą geokodowane twoje dane. W tym przypadku jest to podział administracyjny. Kliknij 'Dalej'. Najpierw wskaż na podstawie jakich informacji przestrzennych będą geokodowane twoje dane. W tym przypadku jest to podział administracyjny. Kliknij 'Dalej'.
 • Rozwiń listę i wybierz z niej kolumnę w pliku źródłowym zawierającą informację przestrzenną. W tym przypadku TERYT powiatów. Kliknij 'Dalej'. Rozwiń listę i wybierz z niej kolumnę w pliku źródłowym zawierającą informację przestrzenną. W tym przypadku TERYT powiatów. Kliknij 'Dalej'.
 • W tym przypadku krok nr 3 można pominąć. Kliknij 'Geokoduj'. W tym przypadku krok nr 3 można pominąć. Kliknij 'Geokoduj'.
 • Zarówno na mapie jak i w filtrze wyników geokodowania widać, że nie wszystkie rekordy zostały poprawnie przypisane przestrzennie. Zarówno na mapie jak i w filtrze wyników geokodowania widać, że nie wszystkie rekordy zostały poprawnie przypisane przestrzennie.
 • Na zielono zaznaczone są rekordy poprawnie przypisane przestrzennie, na żółto ich prawdopodobna lokalizacja, natomiast rekordy na czerwono nie zostały przypisane przestrzennie. Na zielono zaznaczone są rekordy poprawnie przypisane przestrzennie, na żółto ich prawdopodobna lokalizacja, natomiast rekordy na czerwono nie zostały przypisane przestrzennie.
 • Błędy wynikają z niepoprawnego zapisu nr TERYT w pliku źródłowym. Błędy wynikają z niepoprawnego zapisu nr TERYT w pliku źródłowym.
 • W celu poprawienia błędów w danych przesuń w prawo suwak 'Tryb edycji' a następnie edytuj oryginalne wartości. W celu poprawienia błędów w danych przesuń w prawo suwak 'Tryb edycji' a następnie edytuj oryginalne wartości.
 • Gdy wszystkie dane zostały poprawnie przypisane przestrzennie (wszystkie rekordy na zielono) zamknij okno Kreatora geokodowanie. Następnie kliknij 'Eksport do pliku'. Gdy wszystkie dane zostały poprawnie przypisane przestrzennie (wszystkie rekordy na zielono) zamknij okno Kreatora geokodowanie. Następnie kliknij 'Eksport do pliku'.
 • Wybierz format pliku wynikowego i układ współrzędnych, a następnie kliknij OK aby pobrać dane. Wybierz format pliku wynikowego i układ współrzędnych, a następnie kliknij OK aby pobrać dane.