E-usługa publikacji mapy użytkownika na Geoportalu.

Zbuduj, bez konieczności posiadania specjalizowanego oprogramowania, dedykowaną aplikację mapową prezentującą Twoje zasoby przestrzenne w oparciu o dane a następnie zgłoś ją w celu udostępnienia wszystkim użytkownikom Geoportalu Dolny Śląsk.

Pomogą Ci w tym nowe aplikacje: Menadżer Zasobów, Edytor Map oraz Geokoder.

Menadżer Zasobów stanowi centrum zarządzania zasobami dostępnymi dla użytkownika.

Z pomocą Menadżera Zasobów użytkownik może:

 • Przeszukiwać własne zasoby.
 • Tworzyć własne dane z zdefiniowanymi przez siebie atrybutami.
 • Ładować dane z plików SHP, GeoJSON, KML i in.
 • Edytować metadane zasobów.
 • Udostępniać zasoby innym użytkownikom.
 • Zgłaszać swoje mapy w celu włączenia ich w zasoby Geoportalu Dolny Śląsk.

Edytor Map jest aplikacją do tworzenia zarówno prostych jak i bardziej zaawansowanych map.

Za pomocą tej aplikacji użytkownik ma możliwość tworzenia własnych map w oparciu o dostępne w systemie dane.

Najważniejsze funkcje to:

 • Możliwość wyboru mapy bazowej.
 • Najważniejsze metody prezentacji danych na mapie: prosta, unikalne wartości, mapa skupisk, kartogram, kartodiagram.
 • Możliwość definiowania własnej symboliki na mapie.
 • Funkcja klastrowania danych punktowych na mapie.
 • Możliwość edycji obiektów na mapie.
 • Ogromny zestaw narzędzi możliwych do wykorzystania przez użytkownika: legenda, pomiary, szkicowanie, statystyki, wyszukiwanie i identyfikacja.
 • Duża konfigurowalność zarówno poszczególnych warstw jak i całej aplikacji mapowej.

Geokoder umożliwia utworzenie własnych danych przestrzennych z plików XLS lub plików tekstowych.

Aplikacja pozwala zarówno zlokalizować przestrzennie obiekty jak i zweryfikować a następnie umożliwić poprawienie błędów w danych użytkownika.

Użytkownik ma do dyspozycji:

 • Geokodowanie na podstawie informacji o przynależności administracyjnej, ulicy lub całego adresu.
 • Szeroka konfigurowalność procesu geokodowania.
 • Automatyczne identyfikowanie poprawnych lub błędnych obiektów.
 • Możliwość bieżącej korekty błędów przez użytkownika.
 • Możliwość eksportu danych przestrzennych w kilku układach współrzędnych.

Formularz zgłoszenia mapy pozwoli użytkownikom na aktywne włączenie się w tworzenie Geoportalu Dolny Śląsk.

E-usługa tworzenia i zgłoszenia mapy użytkownika umożliwia opracowanie własnej kompozycji mapowej lub wizualizacji statystycznych, a następnie zgłoszenie ich w celu udostępnienia ich w Geoportalu Dolny Śląsk. Każdy zarejestrowany Użytkownik serwisu będzie mógł zaprezentować nowe zjawiska, wykorzystując świadczoną usługę do samodzielnego przygotowania map, na podstawie własnych danych (również statystycznych) lub danych ogólnodostępnych w aplikacji.

Włączenie mapy użytkownika do zasobów Geoportalu Dolny Śląsk umożliwia użytkownikowi:

 • Aktywne uczestnictwo w budowaniu różnorodnej temtyki Geoportalu Dolny Śląsk.
 • Popularyzacja interesującej użytkownika tematyki dotyczącej regionu.
 • Prezentacja, szerokiemu gronu odbiorców Geoportalu Dolny Śląsk, wyników swoich prac lub badań.
logo fundusze europejskie