Dowiedz się jak korzystać z najważniejszych narzędzi podczas przeglądania map.

Narzędzie 'Warstwy' umożliwiające przełączanie widoczności warstw.

Kliknij na obrazek i użyj strzałek aby przeglądać po kolei sekwencję kroków:

 • Uruchom funkcję 'Warstwy' klikając w ikonę, w celu przeglądania warstw na mapie, ich włączania lub wyłączania. Uruchom funkcję 'Warstwy' klikając w ikonę, w celu przeglądania warstw na mapie, ich włączania lub wyłączania.
 • Klikaj na ikony obok nazw map podkładowych, aby wybrać która z nich ma być widoczna. Klikaj na ikony obok nazw map podkładowych, aby wybrać która z nich ma być widoczna.
 • Przełączaj suwaki obok nazw warstw znajdujących się na mapie, aby zmieniać ich widoczność. Przełączaj suwaki obok nazw warstw znajdujących się na mapie, aby zmieniać ich widoczność.
 • Używaj przycisków, aby przybliżyć się do konkretnej warstwy. Używaj przycisków, aby przybliżyć się do konkretnej warstwy.

Narzędzie 'Pomiary', dzięki któremu użytkownik zmierzy odległość lub powierzchnię.

Kliknij na obrazek i użyj strzałek aby przeglądać po kolei sekwencję kroków:

 • Uruchom narzędzie klikając w ikonę w oknie mapy. Uruchom narzędzie klikając w ikonę w oknie mapy.
 • 'Rysuj punkt' umożliwia wstawienie punktu w wybranym miejscu na mapie w jednym z wybranych z listy układów współrzędnych... 'Rysuj punkt' umożliwia wstawienie punktu w wybranym miejscu na mapie w jednym z wybranych z listy układów współrzędnych...
 • ...lub wstawienie punktu w lokalizacji pobranej z GPSa. Na mapie pojawi się symbol w wybranym miejscu oraz współrzędne punktu. ...lub wstawienie punktu w lokalizacji pobranej z GPSa. Na mapie pojawi się symbol w wybranym miejscu oraz współrzędne punktu.
 • 'Rysuj łamaną' pozwala na wprowadzenie na mapę geometrii obiektu, definiującą linię pomiaru odległości. 'Rysuj łamaną' pozwala na wprowadzenie na mapę geometrii obiektu, definiującą linię pomiaru odległości.
 • Aby zakończyć rysowanie kliknij 'Zakończ' lub wykonaj szybkie, podwójne kliknięcie. Na mapie pojawi się linia z podaną długością. Aby zakończyć rysowanie kliknij 'Zakończ' lub wykonaj szybkie, podwójne kliknięcie. Na mapie pojawi się linia z podaną długością.
 • 'Rysuj wielokąt' narzędzie umożliwia wykreślenie wieloboku poprzez wyznaczenie trzech lub więcej punktów. 'Rysuj wielokąt' narzędzie umożliwia wykreślenie wieloboku poprzez wyznaczenie trzech lub więcej punktów.
 • W celu zakończenia kliknij 'Zakończ' lub wykonaj szybkie, podwójne kliknięcie. Na mapie pojawi się wielobok z podanymi długościami boków i łączną powierzchnią. W celu zakończenia kliknij 'Zakończ' lub wykonaj szybkie, podwójne kliknięcie. Na mapie pojawi się wielobok z podanymi długościami boków i łączną powierzchnią.
 • 'Usuń obiekty' daje możliwość wykonania jednej z akcji: 'Wyczyść wszystko' (pozwala na usunięcie wykreślonej geometrii), 'Zapisz' (zapisanie wniesionej geometrii) oraz 'Anuluj'. 'Usuń obiekty' daje możliwość wykonania jednej z akcji: 'Wyczyść wszystko' (pozwala na usunięcie wykreślonej geometrii), 'Zapisz' (zapisanie wniesionej geometrii) oraz 'Anuluj'.
 • 'Edytuj obiekty' daje możliwość edytowania wykreślonej wcześniej geometrii i jej zapisanie. 'Edytuj obiekty' daje możliwość edytowania wykreślonej wcześniej geometrii i jej zapisanie.

Narzędzie 'Drukowanie', które umożliwia skonfigurowanie mapy do wydruku.

Kliknij na obrazek i użyj strzałek aby przeglądać po kolei sekwencję kroków:

 • Uruchom funkcję drukowania klikając w ikonę w oknie mapy. Uruchom funkcję drukowania klikając w ikonę w oknie mapy.
 • Wpisz tytuł mapy. Wpisz tytuł mapy.
 • Wybierz rozmiar strony do wydruku. Wybierz rozmiar strony do wydruku.
 • Wybierz orientację strony. Wybierz orientację strony.
 • Wybierz jeden z dostępnych formatów zapisu pliku. Wybierz jeden z dostępnych formatów zapisu pliku.
 • Wybierz skalę wydruku dla odpowiedniego poziomu. Wybierz skalę wydruku dla odpowiedniego poziomu.
 • Z dostępnych elementów wybierz te, które chcesz, żeby pojawiły się na wydruku mapy. Z dostępnych elementów wybierz te, które chcesz, żeby pojawiły się na wydruku mapy.
 • Po ustawieniu wszystkich parametrów drukowania kliknij 'DRUKUJ'. Po ustawieniu wszystkich parametrów drukowania kliknij 'DRUKUJ'.
 • Zapisz plik na dysku. Zapisz plik na dysku.
logo fundusze europejskie