Korzystaj z zasobów Geoportalu Dolny Śląsk.

Katalog Zasobów wyświetla wszystkie zasoby Geoportalu Dolny Śląsk dostępne bez konieczności zakładania konta i logowania się.

Najważniejsze narzędzia w aplikacji to:

  • Wyszukiwanie – po wpisaniu dowolnej frazy umożliwia znalezienie potrzebnego użytkownikowi zasobu.
  • Zasoby – lista dostępnych zasobów w Katalogu z podziałem na Mapy i Dane.
  • Sortowanie – obejmuje opcje umożliwiające sortowanie po nazwie, dacie utworzenia i modyfikacji oraz ze względu na popularność.
  • Kategorie – filtr kategorii zasobów.
  • Dane publiczne – lista danych dostępnych publicznie.

Przeglądarka map iMapLite umożliwia przeglądanie interaktywnych map oraz posiada szereg przydatnych narzędzi takich jak: wyszukiwanie, pomiary, wydruki, statystyki oraz wiele innych.

Zestaw dostępnych narzędzi może się różnić w zależności od prezentowanych map.

Najważniejsze z nich to:

  • Lista warstw (zawartość mapy) – za pomocą tego narzędzia użytkownik może przejrzeć oraz włączyć lub wyłączyć poszczególne warstwy mapy.
  • Legenda – informuje o symbolice używanej na mapie.
  • Wyszukiwanie – wyszukuje na mapie takie dane jak: jednostki administracyjne, miejscowości, ulice, adresy, działki.
  • Identyfikacja – wyświetla informacje dotyczące obiektu na mapie wskazanego przez użytkownika.
  • Wydruki – umożliwia wydrukowanie aktualnego okna mapy.
logo fundusze europejskie